มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอทุ่งศรีอุดม

โพสต์27 พ.ย. 2560 06:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอทุ่งศรีอุดม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีนายสมเดช สาวันดี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอทุ่งศรีอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งช้าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments