นิเทศ 100% โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง และ โรงเรียนบ้านเตย

โพสต์11 มิ.ย. 2562 06:59โดยPR UBON FIVE

นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อมด้วย นางจีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ และ นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ในการลงพื้นที่ตรวจเยียมนิเทศ ตามโครงการนิเทศ 100% ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง และโรงเรียนบ้านเตย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการนิเทศ อย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศ โดยเน้น การบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล การใช้แผนเป็นเครืองมือในการกำหนดทิศทางพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบนิเทศภายใน ระบบช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจน การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ผู้เรียนคุณภาพ 
คลิกดูรูปภาพ
Comments