ปฎิญญาเขตสุจริต วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

โพสต์17 ก.ค. 2560 15:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 16:21 ]

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นำรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา                     ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ                  กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และพบปะกับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อที่ 17 กรกฎาคม 2560   ณ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments