พิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560

โพสต์25 พ.ค. 2560 00:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ


Comments