พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โพสต์26 พ.ค. 2560 07:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ

 


Comments