พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559

โพสต์28 พ.ค. 2559 00:39โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Comments