พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์17 ต.ค. 2559 19:00โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยในพิธีเปิด ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ยืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ก่อนเริ่มพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments