พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์10 ต.ค. 2560 05:48โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และให้หน่วยงานทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างปัญญาที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป    การศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments