พิธีเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 70 ปี ร.ร.บ้านป่าโมง

โพสต์20 ก.ย. 2562 08:02โดยPR UBON FIVE

วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารอนุสรณ์ 70 ปี โรงเรียนบ้านป่าโมง และร่วมทำบุญตักบาตร งานทำบุญเปิดป้ายอาคาร พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน โดยมี นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาส่วง นาเจริญ ป่าโมง พร้อมด้วย นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าโมง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิดป้ายและร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
Comments