พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

โพสต์14 พ.ย. 2560 06:03โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ในการนี้ นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม ได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้จัดการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPP 3-4 และคณะ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในพิธีเปิดอาคารในครั้งนี้

คลิกดูรูปภาพ

Comments