พิธีพระราชทานเพลิงศพนายประมวล ปทุมราษฎร์ บิดานายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า

โพสต์20 เม.ย. 2560 21:06โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประมวล ปทุมราษฎร์ อดีต     อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบานพนา (อุดมวิทยากร) บิดานายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ เมรุวัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ


Comments