พิธีปิดการประชุมการสอนแจกลูกสะกดคำเพื่อการอ่านออกเขียนได้

โพสต์29 มิ.ย. 2559 03:41โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีปิดพร้อมอบรางวัลคัดลายมือสวยแก่ข้าราชการครูในการประชุมปฏิบัติการสอน แจกลูกสะกดคำ เพื่อการอ่านออกเขียนได้ ตามโครงการค่ายหนูน้อยอ่านได้ เขียนคล่อง คิดเลขเก่ง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments