พิธีปิดค่ายฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบ 62

โพสต์9 มี.ค. 2562 00:47โดยPR UBON FIVE

(9 มีนาคม 2562) วันนี้เป็นวันที่สามของการฝึกอบรมลูกเสือ ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้ "มองไกล ต้านภัยยาเสพติด" ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 910 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 10 คน 
วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ซึ่งมีพิธีปิดค่ายฝึกอบรม โดย นายดุสิต พรมดี ผอ.โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ในนามประธานคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม เป็นประธานในพิธี และมี นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าโมง กล่าวรายงานผลการดำเนินการฝึกอบรม ทั้งนี้ ก่อนปิดค่ายฝึกอบรม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้กำกับลูกเสือ วิทยากรครูแดร์ วิทยากรลูกเสือและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดทำค่ายฝึกอบรมลูกเสือครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
พิธีปิดค่าย ได้มีคณะผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วย คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือและบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีปิดค่ายฝึกอบรมในครั้งนี้ อย่างอบอุ่นและประทับใจ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเมืองเดช
Comments