พิธีส่งมอบอาคาร “แพนดอร่า” ณ โรงเรียนบ้านโนนบก อ.นาจะหลวย

โพสต์16 ม.ค. 2560 23:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรบริษัทแพนดอร่า ในพิธีส่งมอบอาคาร “แพนดอร่า” ภายใต้โครงการ “แพนดอร่าเติมฝันเพื่อวันใส แด่น้องผู้ห่างไกลในชนบท ปีที่11” ให้แก่โรงเรียนบ้านโนนบก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย

คลิกดูรูปภาพ 


Comments