พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โพสต์25 เม.ย. 2560 23:39โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายกัญญา เสนสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมพิธี

ถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

คลิกดูรูปภาพ
Comments