ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

โพสต์24 ก.ย. 2559 07:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ   “ผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้”เพื่อผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านให้มีในห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน นำไปสู่การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต สร้างโรงเรียนคู่พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบให้มีทุกเครือข่าย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหานครแห่งการอ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีนายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว อำเภอบุณฑริก

คลิกดูรูปภาพ

Comments