ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ สรุปสะท้อนผลจากการศึกษาดูงาน ร.ร.ต้นแบบ

โพสต์11 ก.ค. 2562 05:46โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 05:47 ]

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. คณะที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง จำนวน 18 คน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 46 คน สรุปสะท้อนจากผลการศึกษดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการศึกษา ด้านจิตศึกษา โรงเรียนสุขภาวะและการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย และจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนพระราชทาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ประกอบการประเมินประสิทธิผลการดำรงตำแหน่ง ในระยะเวลา 1 ปี
Comments