ผู้แทน สพฐ. ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2560

โพสต์24 เม.ย. 2560 01:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายสานิตย์ พิมพ์วงศ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ในการดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2560 สนามสอบโรงเรียนปทุมวิทยากร โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ และคณะร่วมให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปภาพ


Comments