ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย

โพสต์27 มี.ค. 2560 05:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งศรีอุดม

คลิกดูรูปภาพ


Comments