ผอ.สพป.อบ.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ร.ร.บ้านโนนสูง

โพสต์1 พ.ย. 2562 17:25โดยPR UBON FIVE

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ตรวจสอบความปลอดภัยในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนบริบท สภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนได้มีความพร้อมในทุกด้านในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.บุณฑริก โดยมี นายเรืองชัย ปริบาล ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม
Comments