ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ปี 61 (วันที่สอง)

โพสต์3 ก.พ. 2562 01:54โดยPR UBON FIVE

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา และศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองอ้ม ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่สองของการสอบ ภาพรวมการดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การดำเนินการสอบครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด
Comments