ประชุมบุคลากรเขต ครั้งที่ 3/2562

โพสต์2 ต.ค. 2562 07:17โดยPR UBON FIVE

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ เสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่และรับทราบข้อราชการ แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพท. ร่วมแจ้งข้อราชการ ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments