ประชุมบุคลากร สพป.อบ 5พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับน.ส.ศรีนุช โสระเวช

โพสต์8 พ.ค. 2560 06:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้้นที่     การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อสรุปภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ณ ลานดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรีนุช โสระเวช เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Comments