ประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 1/2563

โพสต์7 ก.พ. 2563 00:50โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 00:51 ]

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดำเนินการประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาหารือ ประสานการปฏิบัติและติดตามการขับเคลื่อน "เขตคุณภาพ" การดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย "ผู้เรียนคุณภาพ" โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประชุม นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/กลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาบุคลากร และในโอกาสประชุมครั้งนี้ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 7 คน ด้วย
Comments