ประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 4/2562 ขับเคลื่อน "เขตคุณภาพ"

โพสต์30 ต.ค. 2562 02:31โดยPR UBON FIVE

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ครั้งที่ 4/2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ขับเคลื่อน “เขตคุณภาพ” เตรียมความพร้อมการจัดงานบุญสืบสานประเพณีกฐินสามัคคีเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 6) ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกระดับผลการทดสอบ O-NET , NT ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
Comments