ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 โดยมีนายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสวนริมเขื่อนรีสอร์ท อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพComments