ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60ครั้งที่4

โพสต์16 ก.พ. 2560 23:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน     ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     อุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมสวนริมเขื่อนรีสอร์ท อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี


Comments