ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

โพสต์10 ม.ค. 2560 22:26โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สอดคล้องและเป็นไปตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ สิตาภรณ์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกดูรูปภาพ
Comments