ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3

โพสต์7 ก.พ. 2560 03:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษแก่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments