ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร "รวมพลังสร้างสรรค์เขตพื้นที่ การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า"

โพสต์26 ธ.ค. 2562 20:03โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์เขตพื้นที่ การศึกษาก้าวไกล การศึกษาไทยก้าวหน้า” โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จในการให้บริการ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอรุณ บุญเจือ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว พร้อมด้วย นายสุพล ทิพย์สุข ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย นายวีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงนาดีและคณะ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ บุคลากรในสำนักงาน รวม 70 คน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
Comments