ประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลการประเมิน NT

โพสต์21 ธ.ค. 2562 08:59โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานีี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการระเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับการประเมิน NT ตลอดจนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ให้เพิ่มขึ้น ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 โรงเรียนละ 1 คน รวม 254 คน
Comments