ประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test : NT )

โพสต์5 มี.ค. 2560 21:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 21:51 ]

นางสาวเฉลียว กันนิกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 แก่คณะกรรมการระดับสนามสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments