ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการและการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์27 ก.พ. 2560 23:51โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการและการยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธี วิทยากร นางวิภา ศรีพิพัฒนกุล นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลัง เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว และศูนย์สื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments