ประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง

โพสต์3 ธ.ค. 2561 05:20โดยPR UBON FIVE

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านคำครั่ง และจากนั้น ได้มอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบตรวจนับจำนวนนักเรียนและรับรองข้อมูลที่ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 และการใช้จ่ายเงินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียน ตามแนวทางการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 และปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี โดยมี นายสุริยันต์ บุปผาวัลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางกนกพร บุญกว้าง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายทั้ง 7 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม
Comments