ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.น้ำยืน

โพสต์25 มิ.ย. 2562 05:03โดยPR UBON FIVE

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ผู้เรียนคุณภาพ ในการประชุมใหญ่สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.น้ำยืน ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายสา สีลากุล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน นายชาติกิตติ ชินาภาษ นางทัศวรรณ์ เหล่าหมวด ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 กลุ่มเครือข่ายฯ 38 โรงเรียน 537 คน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ในโอกาสประชุมครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา “ดร.ถาวร คูณิรัตน์” ให้กับนักเรียน 14 ทุน และคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายฯ ได้มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก โดย ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข จำนวน 4,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
Comments