ประชุมยกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

โพสต์2 พ.ย. 2559 20:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 23:00 ]

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน       การประกันคุณภาพศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ              เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments