ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขต

โพสต์19 มิ.ย. 2559 07:03โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุม       การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะติดตามและประเมินผลหารบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่       การศึกษา ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 – 26 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 เรื่อง คือ ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามแบบติดตามและประเมินผล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5
คลิกดูรูปภาพ
Comments