ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์15 พ.ค. 2562 02:41โดยPR UBON FIVE

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วยฯ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและประธานกลุ่มผู้บริหารสตรีในสังกัด พร้อมแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments