ประชุมขับเคลื่อน "โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"

โพสต์5 ก.พ. 2562 00:28โดยPR UBON FIVE

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางพัฒนา ตลอดจนแผนการขับเคลื่อน ให้คลอบคลุมตามความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้้นที่ และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางอำพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 46 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments