ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

โพสต์10 ต.ค. 2559 02:32โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อติดตามการรายงานตัวชี้วัด KRS , ARS รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments