ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2558

โพสต์23 ก.พ. 2559 01:34โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ            O–NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2558 โดยมีหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้แทนศูนย์สอบ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมในครั้งนี้           เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูป

Comments