ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและเสนอของบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

โพสต์7 มิ.ย. 2559 01:24โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและเสนอของบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เพื่อพิจารณาจัดสรรประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลนต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ที่ชำรุดทรุดโทรมจริง ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ

Comments