ประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานศึกษาในสังกัด

โพสต์16 มิ.ย. 2560 05:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยใช้คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เป็นแนวทางในการดำเนินการ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments