ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์5 พ.ค. 2560 06:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าโมง เพื่อเตรียมการจัดค่ายการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าโมง อำเภอเดชอุดม  

คลิกดูรูปภาพ


Comments