ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่3/2560

โพสต์18 พ.ค. 2560 03:07โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเตรียมการจัดค่ายการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าโมง

คลิกดูรูปภาพ


Comments