ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:13โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตลอดจนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments