ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2563

โพสต์30 ก.ค. 2563 07:40โดยPR UBON FIVE

            นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนเป้าหมาย  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


Comments