ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์3 ต.ค. 2562 07:13โดยPR UBON FIVE

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นคณะกรรมการและแนวทางในการติดสินฯ 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 
ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่าง
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562
Comments