ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียน เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่

โพสต์4 ก.ย. 2562 22:35โดยPR UBON FIVE

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มอบหมายให้ นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และซักซ้อมการประเมิน (mock assessment) ซึ่งมีสถานศึกษาสมัครใจเข้ารับการประเมิน ระยะที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน และระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี นายธีรศักดิ์ บุญทรง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ร่วมแจ้งแนวทางการดำเนินการ คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่สมัครใจฯ เข้าประชุม ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Comments