ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์24 ก.ค. 2560 04:27โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

  นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 106 โรง และการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) เพื่อส่งมอบสื่อการสอนห้องเรียนคุณภาพแบบพกพาให้อำเภอละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

  คลิกดูรูปภาพ


Comments